Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu

Pożegnanie Brata Jerzego Mianowskiego

"Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzielił się z innymi". Takim był nasz Brat Jerzy Mianowski, który opuścił szeregi naszego Bractwa Strzeleckiego.
Brat Jerzy włożył duże zasługi dla rozwoju strzelectwa sportowego i Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu. Był on aktywnym członkiem Bractwa Strzeleckiego od 1996 roku, który przyczynił się do reaktywacji i dalszego rozwoju naszej organizacji.
Zawsze życzliwy, przyjacielski, dbający o dobre imię Bractwa. Pełniąc funkcję Sekretarza przez ostatnie dwie kadencje, było nam dane spotykać się na wielu posiedzeniach Zarządu, gdzie wspólnie podejmowaliśmy wiele trafnych decyzji, tj.:
 – wydanie monografii Bractwa Strzeleckiego 1547-2006 r.
– wydanie suplementu Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu  2006 – 2016 r.
– przygotowanie jubileuszu 20-lecia reaktywacji Bractwa  w 2016 r.
– odsłonięcie obelisku z tablicą pamiątkową na strzelnicy
– opracowanie nowego Statutu Bractwa Strzeleckiego

Za długoletnią przynależność i aktywność w szeregach Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP został odznaczony:

– w 2000 r. Krzyżem Rycerskim
– w 2007 r. Krzyżem Oficerskim
– w 2011 r. Krzyżem Komandorskim
– w 2016 r. Krzyżem Komandorskim z Mieczami

W czasie swojej działalności w Bractwie Strzeleckim:
Brat Jerzy w 2002 r. był Królem Zielonoświątkowym, w 2007 r. II Rycerzem Zielonoświątkowym, w 2008 r. II Rycerzem Jesiennym

Zawsze uczestniczył w naszych spotkaniach strzeleckich, redagował zdjęcia i wyniki strzelań w Głosie Wągrowieckim. 
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Brata Jerzego, nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma go już wśród nas. Odchodząc na wieczną wartę do Domu Pana, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

"Człowiek umiera, ale zostaje to wszystko czym wzbogacił innych"        

Droga Rodzino Zmarłego, proszę przyjąć wyrazy współczucia od członków Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu i przybyłych delegacji K.B.S. RP Okręgu Poznańskiego i Okręgu Bydgoskiego.

Bracie Jerzy     
Spoczywaj w pokoju
 

Back to Top