Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu

Edmund Knapski nie żyje

Edmund Knapski urodził się 25 września 1932 roku w Walkowicach w powiecie czarnkowskim, w rodzinie rolniczej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Państwowego Liceum Rolniczego w Białej koło Trzcianki, uzyskując tytuł technika rolnego. Potem w latach 1952 – 1965 pracował jako agronom w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wągrowcu. 
Od początku 1957 r. do maja 1958 r. był administratorem Państwowego Funduszu Ziemi w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wągrowcu, a następnie od 1958 r. do 1968 r. pracował jako starszy inspektor w Banku Rolnym. W latach 1968 – 1975 pracował na stanowisku kierownika Powiatowej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin, a od 1975 r. do 1984 r. kierował Oddziałem Rejonowym Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Wągrowcu. 
W dniu 5 grudnia 1984 r. wybrany został na Naczelnika Gminy Wągrowiec, o czym zdecydowali radni gminni. Po transformacji ustrojowej 20 czerwca 1990 r. radni powierzyli Mu funkcję Wójta Gminy, którą pełnił do 14 listopada 2002 r. W latach 2002 – 2006 był radnym powiatowym. 
W okresie pełnienia funkcji naczelnika, a następnie wójta, swoją wieloletnią pracą na rzecz lokalnej społeczności dał się poznać jako zaangażowany i oddany gospodarz, któremu na sercu leżało budowanie lepszego jutra mieszkańców gminy. 
Wśród wielu podejmowanych przez Niego inicjatyw i zrealizowanych przedsięwzięć na szczególne podkreślenie zasługują wodociągowanie i telefonizacja gminy, dokończenie budowy przedszkola w Łeknie, budowa szkoły w Rąbczynie oraz sali gimnastycznej w Łaziskach. Przez cały okres sprawowania władzy przyczyniał się do poprawy stanu dróg na terenie gminy. Był także inicjatorem nawiązania kontaktów międzynarodowych Gminy Wągrowiec z gminami w Danii, Holandii i Niemczech.
Podczas swojej kariery zawodowej należał do różnych organizacji i stowarzyszeń. Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników. Należał do Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu oraz do Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka Oddział Wągrowiec. Na pierwszym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu wybrano Go do zarządu tego stowarzyszenia. Jako miłośnik Ziemi Wągrowieckiej należał również do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej. 
Za swoją działalność i ponadprzeciętną pracę odznaczony został wieloma odznaczeniami regionalnymi, resortowymi i państwowymi, w tym między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medalem Zasłużony dla Rolnictwa (2003), Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego (2004), Krzyżem Komandorskim Orderu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP (2016).
– Śp. Edmund Knapski zostanie w naszej pamięci i sercach jako bardzo życzliwy, ciepły człowiek, wymagający przełożony, zatroskany o sprawy gminy wójt, wypróbowany przyjaciel o wesołym usposobieniu – powiedział jego następca, wójt Przemysław Majchrzak nad grobem Edmunda Knapskiego w w sobotę, 14 stycznia na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu. Pożegnał Go też brat Bogdan Gajewski, prezes zarządu Bractwa Strzeleckiego. 
Przybyło wiele delegacji z pocztami sztandarowymi, w tym licznie stawiły się bractwa kurkowe z Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractwa Strzeleckich, burmistrzowie i wójtowie oraz powiatowi i gminni samorządowcy, instytucje i organizacje pozarządowe, przyjaciele, znajomi i ludzie, dla których zmarły był bliską osobą. Na miejsce wiecznego spoczynku śp. Edmunda odprowadził ks. kan. Piotr Kalinowski, proboszcz parafii farnej i kapelan Bractwa Strzeleckiego.

Jerzy Mianowski, Głos Wągrowiecki nr 3/2017 Fot. Jerzy Mianowski
 

Back to Top